Servicevoorwaarden

Artikel 1: Toepassingsgebied

Deze ‘Servicevoorwaarden’ regelen toegang tot en gebruik van onze website stylememaybe.com door ‘de gebruiker’.

Gebruiksvoorwaarden, die onder ‘Voorwaarden’ worden genoemd, moeten door elke gebruiker bereid zijn om de website te openen en te gebruiken. Zij bepalen het contract tussen de website en de gebruiker. Toegang tot en gebruik van de Diensten is afhankelijk van de acceptatie en de naleving van de voorwaarden. Door de Diensten te openen of te gebruiken, gaat de Gebruiker ermee akkoord om gebonden te zijn aan deze Voorwaarden.

Deze voorwaarden kunnen, indien nodig, worden aangevuld met specifieke gebruiksvoorwaarden voor bepaalde Diensten. In geval van tegenstrijdigheid gelden deze specifieke termen boven de basisvoorwaarden.

De volgende artikelen zijn bedoeld om de voorwaarden te bepalen die bepalen hoe de Editor de gebruikers toegang geeft tot en gebruik de website stylememaybe.com, met zijn homepage op de volgende URL: www.stylememaybe.com

Artikel 2: Toegang tot en gebruik van de website en Diensten

De Diensten zijn toegankelijk, onder voorbehoud van de beperkingen op de website:

  • Aan elke natuurlijke persoon die de volledige wettelijke bevoegdheid heeft om zich aan de voorwaarden te verbinden. De natuurlijke persoon die niet de volledige rechtsbevoegdheid heeft, kan alleen met de toestemming van zijn voogd toegang hebben tot en gebruik maken van de Diensten;
  • ­

  • Aan elke rechtspersoon die handelt via een natuurlijke persoon die de rechtsbevoegdheid heeft om namens hem te handelen en te contracten.

Artikel 3: Toegang tot de mobiele applicatie en de website

De diensten worden gratis aangeboden.
Alle kosten die door de Gebruiker worden ondersteund om toegang te krijgen tot de dienst (computer hardware, software, internetverbinding, enz.) Worden door hem / haar gedragen.

De website gebruikt alle beschikbare middelen om een ​​hoge kwaliteit toegang tot de Diensten te waarborgen. Met de middelenverplichting, verplicht de website zich niet ertoe dit resultaat te behalen.

Iedere gebeurtenis als gevolg van overmacht met als gevolg een storing van het netwerk of de server neemt geen verantwoordelijkheid van stylememaybe.com.

Toegang tot de Diensten op de website kan te allen tijde een onderbreking, een opschorting, een wijziging zonder voorafgaande kennisgeving ondervinden voor onderhoud of om welke andere reden dan ook. De Gebruiker gaat ermee akkoord om geen vergoeding te vragen na de onderbreking, de opschorting of de wijziging van het huidige contract.

De gebruiker kan contact opnemen met stylememaybe.com bedrijf per elektronische post via het adres contact@stylememaybe.com.

Artikel 4: intellectuele eigendom

Systemen, software, structuren, infrastructuren, databases en inhoud van alle soorten (teksten, afbeeldingen, foto’s, muziek, logo’s, merken, databanken, enz.) Die op de website stylememaybe.com worden gebruikt, worden beschermd door alle intellectuele eigendom Rechten of rechten van databaseproducenten die van toepassing zijn. Alle ontmantelingen, decompilaties, ontcijferingen, extracties, hergebruiken, kopieën en meer in het algemeen zijn alle acties van weergave, weergave, distributie en gebruik van een van deze elementen, geheel of gedeeltelijk, zonder toestemming van stylememaybe.com Strikt verboden en kan onderworpen zijn aan juridische acties.

Artikel 5: Reclame

stylememaybe.com Heeft het recht om op alle pagina’s van de website en in alle communicatie met de Gebruikers alle reclame- of promotieberichten te tonen onder voorwaarden die stylememaybe.com Vind gepast.

Artikel 6: Links en websites van derden

stylememaybe.com Kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de technische beschikbaarheid van websites die door derden worden beheerd (inclusief de mogelijke partners) die de gebruiker via de website zou kunnen gebruiken of gebruiken stylememaybe.com

stylememaybe.com Kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud, de advertenties, de producten en / of de diensten die beschikbaar zijn op dergelijke websites van derden en weten dat ze onder hun eigen gebruiksvoorwaarden worden geregeld.

stylememaybe.com Is niet verantwoordelijk voor transacties tussen de Gebruiker en een adverteerder, professioneel of commercieel (inclusief zijn eventuele partners) die de gebruiker doorheen de website stylememaybe.com kan worden aangeleverd en kan niet worden betrokken bij geschillen of juridische handelingen tussen de Gebruiker en Deze derden, of het gaat om levering van producten en diensten, garanties, verklaringen en eventuele andere verplichtingen die die derden zijn toegewijd.